Home Who Am I?   Pictures   Miracles Mantras     Bhajans

  Downloads Sayings

Discourses  

  Links

What's New?

Email

Aarti


Shiv Aarti

Jai Shiv onkara, Prabhu jai Shiv omkara
Brahma Vishnu Sadashiv ardhangi dhara, Om
Har Har Mahadev.... 
Ekanan, chaturanan, panchanan raje,
Hansasan GarudaSan Vrishvahan saje, Om Har
Har Mahadev.... 
Do bhuj, charu chaturbhui dashmukh ati sohe
Tinon rup nirakhte tribhuvan janmohe, Om Har
Har Mahadev.... 
Akshyamala banamala mundmal dhari
Chandan mrigmad sohai, bhale shubhkari, Om
Har Har Mahadev....
Shvetambar Pitambar Bagambar ange,
Brahmadik Sankadik Pretadik sange, Om Har
Har Mahadev....
Kar madhye kamandalu au trishul bhari,
Sukhkari dukhahari jagpalankari, Om Har Har
Mahadev....
Brahma Vishnu Sadashiv janat aviveka,
Pranavakshar men shobhit ye tinon eka, Om
Har Har Mahadev.... 
Trigun svami ki arti jo koi nar gave
Kahat Shivanand svami man vanchhit phal pave,
Om Har Har Mahadev....

 


Aarti Home | Ganesh Aarti | Ganesh Chalisa | Vishnu Aarti | Vishnu Chalisa | Shiv Aarti | Shiv Chalisa | Shri Ram Aarti | Shri Ram Chalisa Hanuman Aarti Hanuman Chalisa | Hanuman Ashtak | Bajrang Ban | Krishan Aarti | Krishan Chalisa Durga Aarti | Durga Chalisa | Lakshmi Aarti | Lakshmi Chalisa | Saraswati Aarti | Saraswati Chalisa | Santoshi Mata Aarti | Santoshi Mata Chalisa | Mahakali Aarti | Mahakali Chalisa | Ganga Aarti | Ganga Chalisa | Shri Gayatri Aarti | Shri Gayatri Chalisa |


top

Print this Page

Back