Home Who Am I?   Pictures   Miracles Mantras     Bhajans

  Downloads Sayings

Discourses  

  Links

What's New?

Email

Ashtak


Hanuman Ashtak

Bal samai Ravi bhakshi liyo tab tinahun lok bhayo andhiyaro,
Tahisu tras bhayo jag ko yah sankat kahu son jat na taro,
Devan ani kari vinati tab chhadi diyo Ravi kasht nivaro,
Ko nahin janat hai jag men Kapi sankat mochan nam tiharo.
Bali ki tras Kapis basai giri, jat mahaprabhu panth niharo,
Chauki mahamuni sap diyo tab chahiya kaun vichar vicharo,
Kai dvij rup livai mahaprabhu so turn das ke shok nivaro,
ko nahin janat hai jag men Kapi sankat mochan nam tiharo.
Angad ke sang lain gaye Siya khoji Kapis yah bain ucharo,
Jivat na bachihao hamson ju bina sudhi lai ihan pagu dharo,
Hen thaki tat sindhu sabai tab lai, Siya sudhi pran ubaro,
Ko nahin janat hai jag men Kapi sankat mochan nam tiharo,
Ravan tras dai Siya ko sab rakshasi son kahi shok nivaro,
Tahi samai Hanuman mahaprabhu jai maha rajnichar maro,
Chahit Siya Ashok son agi su, dai prabhu mudrika shok nivaro,
Ko nahin janat hai jag men Kapi sakat mochan nam tiharo,
Ban lagyo ur Lachhman ke tab, pran taje sut Ravan maro,
Lai grah vaidya Sushen samet tabahin giri dron su vir ubaro,
Ani sanjivani hath dai tab, Lachman ke tum pran ubaro,
Ko nahin janat hai jag men Kapi sankat mochan nam tiharo,
Ravan yudhi ajan kiyo tab, nagi ke phansi sabai sir daro,
Shri Raghunath samet sabai dal moh bhayo yah sankat bharo,
Ani khages tabai Hanuman ju bandhan kati sutras nivaro,
Ko nahin janat hai jag men Kapi sahkat mochan nam tiharo,
Bandhu samet jabai Ahiravan lai Raghunath patal sidharo,
Devihin puji bhali vidhi son bali deu sabai mili mantra vicharo,
Jai sahai bhayo tabahin Ahiravana sain samet sanharo,
Ko nahin janat hai jag men Kapi sankat mochan nam tiharo,
Kaj kie badh devan ke tum vir mahaprabhu dekhi vicharo
Kaun so sankat mori garib ko jo turn so nahin jat hai taro,
Vegi haro Hanuman mahaprabhu jo kachhu sankat hoi hamaro,
Ko nahih janat hai jag men Kapi sankat mochan nam tiharo.

Lal dehi lali lase, aru dhari lal Langur,
Vajra deh danav dalan, jai jai jai kapi sur.Aarti Home | Ganesh Aarti | Ganesh Chalisa | Vishnu Aarti | Vishnu Chalisa | Shiv Aarti | Shiv Chalisa | Shri Ram Aarti | Shri Ram Chalisa Hanuman Aarti Hanuman Chalisa | Hanuman Ashtak | Bajrang Ban | Krishan Aarti | Krishan Chalisa Durga Aarti | Durga Chalisa | Lakshmi Aarti | Lakshmi Chalisa | Saraswati Aarti | Saraswati Chalisa | Santoshi Mata Aarti | Santoshi Mata Chalisa | Mahakali Aarti | Mahakali Chalisa | Ganga Aarti | Ganga Chalisa | Shri Gayatri Aarti | Shri Gayatri Chalisa |


top

Print this Page

Back