Home Who Am I?   Pictures   Miracles Mantras     Bhajans

  Downloads Sayings

Discourses  

  Links

What's New?

Email

Aarti


Shri Ram Aarti

Shri Ramachandra kripalu bhaju man, haran bhav bhai darunam.
Nav kanj lochan, kanj mukh, kar kanj pad kanjarunam
Kandarp aganit amit chhavi, Navvnil jiraj sundaram,
pat pit manahun tadit ruchi, Suchi naumi Janakasutavaram.
Bhuj din bandu dinesh danav, dusht dalan nikandanam,
Raghunand anand kand Kaushal, chandra Dashrath nandanam.
Sir krit kundaltilak charu, udar ang vibhushanam,
Ajanubhuj san-chap dhar, sangramajit kharadushanam.
iti badit Tulasidas Shankar,shesh muni man ranjanam,
Mam hridai kanj nivas kar, kamadi khal dal bhanjanam.
Manujahi racheu milahi so bar sahaj sundarsanvaro,
Karuna nidhan sujan silu sanehu janat ravaro.
Ehi bhanti Gauri asis suni, Siya sahit hiya harshin ali,
TuIsi bhavanihin puji-puni mudit man mandir chali.
Jani Gauri anukal, Siya hiya harshu na jai kahi,
Manjul mangal mul, bam ang pharkan lage.

 


Aarti Home | Ganesh Aarti | Ganesh Chalisa | Vishnu Aarti | Vishnu Chalisa | Shiv Aarti | Shiv Chalisa | Shri Ram Aarti | Shri Ram Chalisa Hanuman Aarti Hanuman Chalisa | Hanuman Ashtak | Bajrang Ban | Krishan Aarti | Krishan Chalisa Durga Aarti | Durga Chalisa | Lakshmi Aarti | Lakshmi Chalisa | Saraswati Aarti | Saraswati Chalisa | Santoshi Mata Aarti | Santoshi Mata Chalisa | Mahakali Aarti | Mahakali Chalisa | Ganga Aarti | Ganga Chalisa | Shri Gayatri Aarti | Shri Gayatri Chalisa |


top

Print this Page

Back