Home Who Am I?   Pictures   Miracles Mantras     Bhajans

  Downloads Sayings

Discourses  

  Links

What's New?

Email

Aarti


Ganga Aarti

Arti ganga maiya, man jai sursari maiya
Bhav-varidhi-uddharini atihi sudradh naiya, man Jai....
Hari pada-padam-prasuta vimal varidhara,
Brahmadeva Bhagirathi shuchi punyagara, man Jai
Shankar-jata-viharini, hanoi trya tapa,
Sagar-putra-gana-tarini harani sakal papai man Jai...
Ganga Ganga jo jana uchcharat mukha son,
Dur desh man sthit bhi turat tarat sukh son, man Jai...
Mrit ki asthi tanik tuv jal dhara pavai,
So jan pavan hokar param dham javai, man Jai 
Tav tatvasi taruvar, jal thal char prani
Pakshi-pashu-patang gati pavai nirvani, man Jai 
Matu, daya mai kijai dinan par daya
Prabhu pad padma milakar Hari lijai maya, man JaiAarti Home | Ganesh Aarti | Ganesh Chalisa | Vishnu Aarti | Vishnu Chalisa | Shiv Aarti | Shiv Chalisa | Shri Ram Aarti | Shri Ram Chalisa Hanuman Aarti Hanuman Chalisa | Hanuman Ashtak | Bajrang Ban | Krishan Aarti | Krishan Chalisa Durga Aarti | Durga Chalisa | Lakshmi Aarti | Lakshmi Chalisa | Saraswati Aarti | Saraswati Chalisa | Santoshi Mata Aarti | Santoshi Mata Chalisa | Mahakali Aarti | Mahakali Chalisa | Ganga Aarti | Ganga Chalisa | Shri Gayatri Aarti | Shri Gayatri Chalisa |


top

Print this Page

Back