Home Who Am I?   Pictures   Miracles Mantras     Bhajans

  Downloads Sayings

Discourses  

  Links

What's New?

Email

Aarti


Ganesh Aarti

Jai Ganesh Jai Ganesh, Jai Ganesh deva
Mata jaki Parvati, Pita Mahadeva.
Ek dant dayavant, char bhuja dhari
Mathe sindur sohai, muse ki savari, Jai
Ganesh...
Andhan ko ankh det, kodhin ko kaya
Banjhan ko putra det, nirdhan ko maya, Jai
Ganesh....
Pan chadhe, phul chadhe, aur chadhe meva
Ladduan ka bhog lage, saht kare seva, ,Jai
Ganesh.... 
Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh deva,
Mata jaki Parvata, Pita Mahadeva.

 


Aarti Home | Ganesh Aarti | Ganesh Chalisa | Vishnu Aarti | Vishnu Chalisa | Shiv Aarti | Shiv Chalisa | Shri Ram Aarti | Shri Ram Chalisa Hanuman Aarti Hanuman Chalisa | Hanuman Ashtak | Bajrang Ban | Krishan Aarti | Krishan Chalisa Durga Aarti | Durga Chalisa | Lakshmi Aarti | Lakshmi Chalisa | Saraswati Aarti | Saraswati Chalisa | Santoshi Mata Aarti | Santoshi Mata Chalisa | Mahakali Aarti | Mahakali Chalisa | Ganga Aarti | Ganga Chalisa | Shri Gayatri Aarti | Shri Gayatri Chalisa |


top

Print this Page

Back