Home Who Am I?   Pictures   Miracles Mantras     Bhajans

  Downloads Sayings

Discourses  

  Links

What's New?

Email

Chalisa


Lakshmi Chalisa

Jai jai jai shri Lakshmi, kijai kripa apar
Dijai dhan jan jani nij, lijai sharD manjhar.
Jayati, jayati jaganidhivati, bhagyavati dhanavanti,
Jai jai jalaj vilasini, ghat ghat mahan vichranti
Jai jai shri kamle Hari priye, jalanidhi tanye amb,
Vinvat sundardas ik man terahin avalamb.
Sab sukh bharani Lakshmi Amba,
dinan par kahan karati vilamba.
Tu tribhuvan tam-nasani hari
ho jag janni Vishnu ki pyari.
Bhed tumhar na kou pavat,
chhan mahansukh sampati upjavat,
Pavat sheshadik nahin anta,
mahima anupam agam ananta,
Mukut bich shishu chand virajat,
tisar nayan bhal bich sajat.
Jhumat jhumak manin laran ki,
sohat choli harit varan ki,
pushparaj hiya har virajat,
lakhi chavi sahas bhadan man lajat,
Phahrat arun rang ki sari,
Markat mani suchi jadit kinari,
Kati kinkini guchhit treminyan,
pad kamalan jhankat paijanyan,
Shobha amit tej ki khani,
lasit shastra ashtadash pani,
Gada padma trishul kripanan,
shankh chakra rajit dhanubanan,
Vajra kundika pashu kuthari,
ati shuchi akshamal kardhari,
Sudha kalashras hastavirajat,
ghanta vijai ghanaghan bajat,
Man utpati katha sukhdai,
veda puran sada yash gai,
Ek samai as vidhi bhe bama,
machige devasur sangrama,
Sur asuran mahan ati bhaikari,
machyo yudh tihun bk majhari,
Tav Mahishasur nij bhuj bal Se,
surahin parajit kinhyo chhalse,
Bani apuhi devan kahan raja,
Indrasan pan jai viraja,
Lakhi Shiv Vishnu kupitchit bhayau,
attirisbadhi bhrukuti chadhigayau,
Mahalakshmi tu hin-sthal se,
pragatin tej punj ke bal se.
Lakhi sur muni prasanna man bhayau,
nij-nij shakti matu kahan dayau,
Mukh men basen tej bani Shankar,
Vishnu oj bani basen bhujan par,
Chanan Brahrna, angulin mahin Bhanu,
dasyon kiran bani dragan krishanu,
Diye prajapati dashan lalama,
dhare kuber Lakshmi nama,
Sabai shakti devan son pai,
man bhain tej punj adhikai,
Attahas kari garjyo jabahin,
kampi uthyo dashahundish tabahin,
Uchhlyo udadhi chalit bhe dharani,
machyo yudh tas jai na varani,
Sakyo na sahi mahibhar apara,
thakyo shesh kinhyo phunkara.
Dagamag dolat bhe giri kaise,
Ram bimukh nar nahin thir jaise,
Mahishasur jab rachi bahu maya,
maha thakit bha par par na paya,
Tab man kesh pakaah vadh kinhyo,
devan gagan dundubhi dinhyo,
Dhani ho dhanya Lakshmi mata,
shesh Mahesh adi gun gata,
Tav saman ko as jag janni,
ati drinani sukh sampati bharani,
Satya saneh matu kahan lagat,
havai dukh dur sakal bhai bhagat,
Sada Lakshmi satya ki cheri,
karahin vas satyahin ur heri.
Karat satya jo man gun gana,
bharat su bhavan atut khajana.
Darsat manchhavi parsat charanan,
barsat mudra chhananan- chhananan,
Harsat man tan tarsat puni-puni,
dehin daras man terahin suni-suni,
Sundardas sumiri Durvasa,
gahyau matu charnan ki asa,
As dhan kosh matu se payo,
jo na ghatyo, nit ati sukh chhayo.

Doha
Mahalakshmi charit yah, chalisa chit lai.
Path karai nit nem son rinihun dhani hvai jai.
Nit nav sukh sampati badhai, kahai shastra sat granth.
Ant shanti anandmai, lahai mukti ka panth.

 


Aarti Home | Ganesh Aarti | Ganesh Chalisa | Vishnu Aarti | Vishnu Chalisa | Shiv Aarti | Shiv Chalisa | Shri Ram Aarti | Shri Ram Chalisa Hanuman Aarti Hanuman Chalisa | Hanuman Ashtak | Bajrang Ban | Krishan Aarti | Krishan Chalisa Durga Aarti | Durga Chalisa | Lakshmi Aarti | Lakshmi Chalisa | Saraswati Aarti | Saraswati Chalisa | Santoshi Mata Aarti | Santoshi Mata Chalisa | Mahakali Aarti | Mahakali Chalisa | Ganga Aarti | Ganga Chalisa | Shri Gayatri Aarti | Shri Gayatri Chalisa |


top

Print this Page

Back