Home Who Am I?   Pictures   Miracles Mantras     Bhajans

  Downloads Sayings

Discourses  

  Links

What's New?

Email

Aarti


Gayatri Aarti

Arti shri Gayatri ji ki
Gyan ko dip aur shraddha ki bati
So bhakti hi purti karai jahan ghiki, arti...
Manas ki shuchi thal ke upar,
Devi ki joti jagai jahniki, arti...
Shudhi manorath ke jahan ghanta
Bajai karain asahu hi ki, arti...
Jake samaksh hamen tihun lok kai,
Gaddi milai tabahu lagai phiki arti...
Arti prem son nem son kari,
Dhyavahin murti Brahma lali ki arti 
Sankat avai na pas kabau tinhen,
Sampada aur sukh ki banai, Iiki, arti 

OM Bhur-Bhuvah-Svah.
Tat savitur varenyam bhargo devasva dhimahi.
Dhiyo yo nah pracodayat.
0 Lord, my Being, Becoming and Bliss, 
May we imbibe in ourselves the choicest effulgence of Thee,
the divine Impeller, that He evokes our intellects.Aarti Home | Ganesh Aarti | Ganesh Chalisa | Vishnu Aarti | Vishnu Chalisa | Shiv Aarti | Shiv Chalisa | Shri Ram Aarti | Shri Ram Chalisa Hanuman Aarti Hanuman Chalisa | Hanuman Ashtak | Bajrang Ban | Krishan Aarti | Krishan Chalisa Durga Aarti | Durga Chalisa | Lakshmi Aarti | Lakshmi Chalisa | Saraswati Aarti | Saraswati Chalisa | Santoshi Mata Aarti | Santoshi Mata Chalisa | Mahakali Aarti | Mahakali Chalisa | Ganga Aarti | Ganga Chalisa | Shri Gayatri Aarti | Shri Gayatri Chalisa |


top

Print this Page

Back