Home Who Am I?   Pictures   Miracles Mantras     Bhajans

  Downloads Sayings

Discourses  

  Links

What's New?

Email

Chalisa


Gayatri Chalisa
Doha

Jayati jayati Ambe jayati, yag Gayatri Devi
Brahma gyan dharani hrdaya,adi shakti surasevi

Jayati jayati Gayatri Amba,
katahu kasht na karhu vilamba
Tab dhyavat vidhi Vishnu Mahesha,
Iahat agam sukh shanti hamesha
Tuhi Brahma gyan urdharini,
jagtarni magmukti prasarini
Jan tan sankat nasani hari
harani pishach pret dai tari
Mangal modbharni bhajna sani
ghat ghat vasini buddhi prakasin
Puran gyan ratna ki khani,
sakal siddhi dani kalyani
Shambhu netra niti nirat karaiya,
bhavbhai daruha darap haraiya
Sarva kam krodhadik maya,
mamta matsar moh adaya
Again anishthaharan mahashakti
sahaj bharati bhaktan urbhakti
Om rup kali kalashu vibhanjani
bhurbhuvah svah svatah niranjani
Shabda ‘tatsa vitu’ hansa savari
aru vairanyan Brahmadulari
Bhargo-jan tanu kalesh nashavan,
prem sahit devasya ju dhyavat
Dhamaki-dhir dharat urmahi
dhiyo-buddibala vimal suhahin
Yonahnit navambhakti prakashan,
prachodayatah punj aghanashan

Akshar-akshar mahan guna rupa,
agam apar sucharit anupa
Jo gun shantra na tumharo jana,
shabda arth jo sunan nana
So nar durlabh as tan pabat,
papas gahatan kanakabanavat
Javaiagi brahma kripa nahin teri,
rahahi tabahilagi gyan ki deri
Prakriti Brahma shakti bahuteni,
maha ‘vyahriti’ nam ghaneri
Om tatva nirgunjag jana,
bhuh mahi rup chaturdal mana
Bhurvah-bhuvan palan shuchikari
svah-aksha solah dal dhari
Ta-vidhirupajan palanhari
tsa-rasa rup Brahma sukhkari
Vi-rachit gandha shishir sanyukta,
tu ramit ghat-ghataji-vanmukta
Vr-nata shabda su vigrah karan
re svasharir tatvayut dharan
Nyam-sarvatra supalan karta
bhavan bich mud mangal bharta
Go-sanyukta gandh abinashi
de tan buddhi bachan sukhrasi
Va-sat Brahma yugavahu svarupa,
sva-tanu lasat shatdal anurupa
Dhi-januprakrti shabda nit karan
Ma-nit Brahmarupini nitdharan
Hi-jahi sarva para Brahma prakanina,
dhyo-buddhi balavidya vasina
Yo-sarvatra lasat thai jal nidhi,
nah nit tej punj jaga vahu vidhi
Pra-bala aniikaya nit karan
cho-pari purna shri shivdharan

Da-man karatiagha pragatini shakti
yat-gyan prabishan hari bhakti
Jayati-jayati jaya-jaya jagadhatri,
jaya-jaya maha mentra ga jatni
Tuhi Shriram Radhika Sita
tuhi shri Krishna mukhar Sita-Gita
Adishakti tuhibhakti Bhavani
jagata janani phalabanchit dani
Tuhu shri Durga Durganashini
uma Rama baikunth vasini
Tuhi shri Bhakti Bhairavi dani,
tuhi malu Mangala mri dani
Jete mantra jagat ke mahin,
par Gayatni sam koi nahin
Jahi Brahma hatyadik lagai,
Gayatrihi japson anghabha gai
Dhani ho dhanitrai Iokyavandini,
jayaho jayo shni Bhnamanandini

Doha
Shri Gayatri chalisa,
path karai sanand
Sahaj tarai patak harai,
parai na puni bhava phandi
Bas hoi grah Lakshmi,
gahi mana vanchhit asa,
Asa puran lahi sakal vidhi,
virchyo Sundardasa.

 


Aarti Home | Ganesh Aarti | Ganesh Chalisa | Vishnu Aarti | Vishnu Chalisa | Shiv Aarti | Shiv Chalisa | Shri Ram Aarti | Shri Ram Chalisa Hanuman Aarti Hanuman Chalisa | Hanuman Ashtak | Bajrang Ban | Krishan Aarti | Krishan Chalisa Durga Aarti | Durga Chalisa | Lakshmi Aarti | Lakshmi Chalisa | Saraswati Aarti | Saraswati Chalisa | Santoshi Mata Aarti | Santoshi Mata Chalisa | Mahakali Aarti | Mahakali Chalisa | Ganga Aarti | Ganga Chalisa | Shri Gayatri Aarti | Shri Gayatri Chalisa |


[include page3.htm]