Home Who Am I?   Pictures   Miracles Mantras     Bhajans

  Downloads Sayings

Discourses  

  Links

What's New?

Email

Aarti


Mahakali Aarti

Prem sahit nit karun aarti, Maha Kalika maiya ki.
Ari-daladarni mangal bharani dukhharni sukh- daiyaki, 
Prem sahit....
Tumhin agambhav bharne vali, tumhin jagat lai karne vali,
Tumhin kashtalakhi nij bhaktan par, akar turat sahaiya ki,
Prem sahit....
Tumhin prabal ho Hari ki shakti, Raudrabhav Shankar ka bhakti,
Tumhin janni patvar bani, ik sevak Sundar naiya ki
Prem sahit....Aarti Home | Ganesh Aarti | Ganesh Chalisa | Vishnu Aarti | Vishnu Chalisa | Shiv Aarti | Shiv Chalisa | Shri Ram Aarti | Shri Ram Chalisa Hanuman Aarti Hanuman Chalisa | Hanuman Ashtak | Bajrang Ban | Krishan Aarti | Krishan Chalisa Durga Aarti | Durga Chalisa | Lakshmi Aarti | Lakshmi Chalisa | Saraswati Aarti | Saraswati Chalisa | Santoshi Mata Aarti | Santoshi Mata Chalisa | Mahakali Aarti | Mahakali Chalisa | Ganga Aarti | Ganga Chalisa | Shri Gayatri Aarti | Shri Gayatri Chalisa |


top

Print this Page

Back