Home Who Am I?   Pictures   Miracles Mantras     Bhajans

  Downloads Sayings

Discourses  

  Links

What's New?

Email

Chalisa


Mahakali Chalisa

Jayati Mahakali jayati, Adya Kali mat,
Jai karal vadane jayati, jagat matu vikhyat
Jai jai rup Prachandiaka, Mahakalika devi,
Jayati jayati Shiv-chandrika, sur nar munijan sevi
Jayati jayati Raktasana, Raudramukhi Rudrani,
Ari shonit khapair bharani Khadga dharani
shuchi panni.

Jai jai jai maiya Shri Kali
jayati khadga kar khappar vali.
Jayati Mahamaya vikr ala
Rudra-shakti kalahun ko kala.
Man madhu kaitabh ke vadh-hetu
pragati shri Hari ke tan se tu.
Shyamal gat mat tav sohat
Ravi sam chhavi lakhi chavi pati mohat
Dashmukh tis nain man bhavan
Bhal bal shashi, mukut suhavan.
Ko chhavi varani sakai man teri
shyam kesh janu ghata sugheri.
Ur ari mundamal chhavi chhajat
Astra shastra dash hast virajat.
Khappar khadg trishul kuthari
Gada chakra dhanu shankh sudhari.
Ari kar-katan ghanghara rajai
Ang-ang suchi bhushan sajai.
Rangit rakt dash charan karala
jihi vishal rup vikarala.
Jabahi attahas man karati
Kanpat thar-thar, thar, thar dharti.
Adi shakti dhani Jagdhatri
Maha pralaya ki adhishthatri.
Man tav charan pragat shri Shankar
Rasna bahar, vadan bhayankar.
Dhani-dhani Kalkate ki Kali
Sahasabhuji shri Shivpur vali.
Tuhi kali Siya Dashmukh nasyo
shri Raghupati pad vijai vilasyo.
Jag sukh shanti hetu kalyana
karin nUp dharan bidhinana.
Tuhin, shri Krishna rup ki Kali
Chandrahas murli kar vail.
Chaturbhuji tanu ashta bhuji dhari
kahun dashbhuj,ashtadashkari.
Kahun battis, chausath bhuj dharat
kahun sahasra bhuj kari marat.
Tun Hari shakti ardh nishi vali
Tikshnadant rasna, risi vali.
Raktachandika khadga dharani
Rudra chandrika khal sanharani
Shri satshringi Adya kali
kalikhoh nivasani vali.
Adi matu tuhin narn shirmali
tumhin kansahanani Baitali.
Tumhin Bhadrakali Kailasi
sada khalan ke raktapyasi.
Khach-khach-khach shir kati shatrukar
Bhar-bhar-bhar-shomit khappar bhar.
Dal-dal-dal-danav bhakshan kar
chal-chal chal-khal rakta khalan kar.
Gani-gani-gani anikarahu nipata
Dhani-dhani-dhani shri kali mata.
Yahi ardas das kahan mai
Pujahu as tu hou sahai.
Paryogadh sankat ab bhari
kehi ka maiya aj pukari.
chari-chor lagyo mag mohi,
karan chahat Raghupati ko drohi.
Hai ehi shatrun ka bhupa
kam krodh moh iobh sarupa.
Inahin dehun yadi anta-pachhari
Tabahin milahin bhagvantmurari.
Dujo ek arj yah mata
todhahu sapadi khalan ke tanta.
Jete dushta maha apradhi
badkarmi pamar bak vyadhi.
Jo nit binu apradh satavat
dharma karma shubh hon na pavat.
Tinahin matu tu chakija hali
bachan putra ki hohi na khali.
Puni bani Aindri avahu mata
Adbhut shakti dikhavahu mata.
Chatpat lehu khalahin sanhari
Mori matu jani karahu abari.
Bharahu shanti sukh dhan jan dhama
ati anand hoi yah grama.
Puni-puni vinavahi Sundardasa
maiya pur karahu abhilasa.

Doha
Maha Kalika charit yah, ik prakar ka mantra,
sarva kamna puran prati, manahun yantra aru tantra.
Kali chalisa padhai, lali chahai ju koi,
Kali ari ka nash ho, khali bachan na hoi.
Kaii Hari kau teu hain, ari ko nasan har,
Hari ko puran shakti hain, karat hetu sanhar.

Sorath
Yahin sumirat sab as, lahat puran jag narinar,
Govat Sundar dis, pavat ati shubh sahaj phal.Aarti Home | Ganesh Aarti | Ganesh Chalisa | Vishnu Aarti | Vishnu Chalisa | Shiv Aarti | Shiv Chalisa | Shri Ram Aarti | Shri Ram Chalisa Hanuman Aarti Hanuman Chalisa | Hanuman Ashtak | Bajrang Ban | Krishan Aarti | Krishan Chalisa Durga Aarti | Durga Chalisa | Lakshmi Aarti | Lakshmi Chalisa | Saraswati Aarti | Saraswati Chalisa | Santoshi Mata Aarti | Santoshi Mata Chalisa | Mahakali Aarti | Mahakali Chalisa | Ganga Aarti | Ganga Chalisa | Shri Gayatri Aarti | Shri Gayatri Chalisa |


top

Print this Page

Back