Home Who Am I?   Pictures   Miracles Mantras     Bhajans

  Downloads Sayings

Discourses  

  Links

What's New?

Email

Chalisa


Ganga Chalisa
Doha

Jai jai jai jag pavani
jayati devasari Ganga,
Jai Shiv jata nivasini
anupam tung taranga

Jai jai janani harana agh khani
anand karani Ganga Maharani
Jai Bhagirath surasuri mata
kalimal mul dalani nikhyata
Jai Jai jahanu suta agh hanani
Bhishma ki mata jaga janani
Dhaval kamal dal sam tanu saje
lakhi shat sharad chandra chhavi lajai
Vahan makar vimal shuchi sohain
amiya kalash kar lakhi man mohain
Jadita ratna kanchan abhushan
hiya mani har haranitam dushan
Jag pavani traya tap nasavani
taral tarang tunga mana bhavani
Jo Ganapati ati pajya pradhana
tihun te pratham Ganga asnana
Brahma kamandal vasini devi
Shri Prabhu pad pankaj sukh sevi
Sathi sahastra Sagar sut taryo
Ganga sagar tirth dharyo
Agam tarang uthyo man bhavan
lakhi tirth Haridvar suhavan
Tirth raj prayag Akshaiveta
dharyo matu puni kashi karvat

Dhani dhani surasari svarga ki sidhi
tarani amita pitu pad pirhi
Bhagirathi tap kiyo upara
diyo Brahma tava surasur dhara
Jabam jag jagani chalyo haharai
Shambhu jata mahon rahyo samai
Barsha paryant Ganga Maharani
rahan shambhu ke jata bhulani
Puni Bhagirathi shambhuhin dhyayo
taba ika bund jata se payo
Tate matu bhain traya dhara
mrityu lok nabha aru patara
Gain patal Prabhavati, nama
Mandakini gain gagan lelama
Mrityu lok jahnavi suhavani
kalimal harani agam jag pa vani
Dhani maiya tab mahima bhari
dharma dhuri kali kalush kuthari
Matu Prabhavati Dhani Mandakini
dhanidhani deva sarit bhainasini
Pan karat nirmal Ganga jal
pavat man ichchhit anant phal
Purva janma punya java jagat
tabahin dhyan Ganga mahan lagat
Jai pagu sursari het uthavahi
tai jagi ashva megha phal pavahi
Maha patit jin kahu na tare
tin tare ik nam tihare
Shat yojanahun se jo dhyavahin
nishchai vishnu lok pad pavahin
Nam bhajat aganit agh na shai
vimal gyan bal budhi prakashai
Jimi dhan mula dharma aru dana
dharma mula Ganga jal pana

Taba gun gunan karat dukh bhajat
griha griha smapati sumati virajat
Gangahi nem sahit nit dhyavat
dana nahan sajjan pad pavat
Buddihin vidhya bal pavai
rogl rog mukta hvai javai
Ganga Ganga jo nara kahahin
bhukha nanya kabhuhuh na rahahi
Niksat hi mukh Ganga maT
Avana dabi Yama chalahin parai
Mahan aghin adhman kahan tare
bhae narka ke bande kivaren
Jo nar japai Ganga shat nata
sakal siddhi pOran hvai kama
Sab sukh bhog param pad pavahir
avagaman rahit hvai javahin
Dhani maiya surasani sukhdaini
dhani dhani tirath raj Tniveni
Kakara gram rishi Durvasa
Sundardas Gang kar dasa
Jo yah padhe Ganga chalisa
milai bhakti aviral vagisa

Doha
Nit nay sukh sampati Iahain
dharen ganga ka dhyan
Anta samai sur pur basal
sadar baithi viman
Samvat bhuj nabh gagan dishi
Ram janma din chaitra
Puran chalTsa kiyo
Han bhaktan hit naitra

 Aarti Home | Ganesh Aarti | Ganesh Chalisa | Vishnu Aarti | Vishnu Chalisa | Shiv Aarti | Shiv Chalisa | Shri Ram Aarti | Shri Ram Chalisa Hanuman Aarti Hanuman Chalisa | Hanuman Ashtak | Bajrang Ban | Krishan Aarti | Krishan Chalisa Durga Aarti | Durga Chalisa | Lakshmi Aarti | Lakshmi Chalisa | Saraswati Aarti | Saraswati Chalisa | Santoshi Mata Aarti | Santoshi Mata Chalisa | Mahakali Aarti | Mahakali Chalisa | Ganga Aarti | Ganga Chalisa | Shri Gayatri Aarti | Shri Gayatri Chalisa |


top

Print this Page

Back